Firma PRONOX plus od začiatku svojej činnosti neposkytuje len hotové produkty ale aj poskytuje služby spojené z kovoobrábaním, zámočníctvom a zváraním.

ZVÁRANIE KOVU - zváranie je nerozoberateľné spájanie materiálov pomocou sústredeného tepelného zdroja alebo tlaku, s použitím alebo bez použitia prídavného materiálu, zvyčajne podobného zloženia ako sú spájané materiály. Podstata zvárania kovov je vytvorenie metalurgického spojenia, t. j. spojenia založeného na pôsobení medziatómových síl, ktoré zároveň zabezpečujú stály tvar kovových predmetov.
Poskytujeme zváranie:

  • elektrickým oblúkom - uhlíkovou elektródou
  • v ochrannej atmosfére argónu - netaviacou a taviacou elektródou
  • v ochrannej atmosfére CO2
  • obalenou elektródou

OHÝBANIE - Ohýbanie je operácia tvárnenia, pri ktorej sa pôsobením ohybového momentu od ohybovej sily vyvolá trvalá deformácia. Firma má dlhoročné skúsenosti z ohýbaním plechu a nerezových rúr ktoré sú využívané ako základný segment pri výrobe zábradlí a madiel.

STRIHANIE PLECHOV NA PNEUMATICKÝCH NOŽNICIACH - strihanie plechu je nevratné rozdelenie materálu. Firma disponuje pneumatickými nožnicami ktorými môže obrábať plechy do šírky 3150 mm.

PLAZMOVÉ A LASÉROVÉ REZANIE PLECHOV - presné plechové obrobky sú vytvárané pomocou CNC rezacích strojov.

AUTDOPRAVA A MONTÁŽ NA MIESTE - produkty z portfólia firmy vieme doručiť zákazníkovi priamo na miesto určenia. Ak ide o technológie tak poskytujeme aj montáž mechanických aj elektrických častí.